قوانین مربوط به یدک کش ها و تریلرها
کلیه تولیدات و طراحی های مجتمع تولیدی کوشا آسانبر طبق استانداردهای روز اروپا و تحت قوانین پلیس راهور جمهوری اسلامی ایران می باشد

در شهرها و جاده ها جهت یدک کشیدن با وسایل نقلیه موتوری داشتن گواهینامه رانندگی ب-1 الزامی می باشد
گذراندن یک جلسه آموزش رایگان هدایت و کنترل یدک کش در راستای افزایش ایمنی استفاده کنندگان الزامی می باشد
نصب شماره پلاک خودرو در ابعاد بزرگتر در پشت یدک کش و تریلر الزامی می باشد

کلیه یدک کش ها باید حداقل چراغ هایی به شرح زیر داشته باشند که در ابتدای امر شرکت کوشا آسانبر تولیدات خودرا به آنها مجهز می نماید
الف)دوچراغ جانبیکوچک با نور زرد یا سفید در طرفین جهت تشخیص عرض جلوی یدک کش
ب)دوچراغ جانبی کوچک با نور قرمزدر طرفین جهت تشخیص عرض عقب یدک کش
ج)یک چراغ کوچک با نور سفید در عقب جهت تشخیص شماره پلاک؛ نور این چراغ باید برای خواندن پلاک از فاصله 25 متری کافی باشد
د)دوچراغ کوچک با نور سفید برای نشان دادن حرکت با دنده عقب
ح)کلیه یدک کش ها باید به نورتاب(رفلکتور) با رنگ قرمز در دو طرف قسمت عقب مجهز باشند.طول نورتاب ها نباید از 1.5متر بیشتر و یا از 60 سانتی متر کمتر باشد

یدک یا هروسیله نقلیه دیگری که با وسیله نقلیه دیگر کشیده میشود باید با لوازم اطمینان بخشی که خطر بازشدن ؛ یا گسیختن یا شکستن نداشته باشد طوری متصل گردند که هنگام یدک کشی با کاهش سرعت خودرو فاصله اولیه حفظ گرد

لازم به ذکر است
حداکثر ظرفیت بار یدک کش تک اکسل 600 کیلوگرم و حداکثر سرعت مجاز آن 80 کیلومتر بر ساعت می باشد
حداکثر ظرفیت بار یدک کش دو اکسل 1500 کیلوگرم و حداکثر سرعت مجازان 70 کیلومتر بر ساعت می باشد
خودروهاای مجاز به یدک کشیدن تریلر های دو اکسل می باشند که حجم موتور آنها بالای 2000 باشد
کلیه خودروهای باحجم موتور بالای 800 مجاز به یدک کشیدن تریلر های تک اکسل می باشند
"  laws "
Copyright © 2017-2018, Behnam Sobhani . All rights reserved.

info@ss-kai.com  Managing Director
info@ss-kai.com   Chairman
info@ss-kai.com   
Agents   Iran
Email


Email
مدیریت  :    013332000167
کارخانه  :    013332000166
نگهبانی  :    013332000165
رشت , جاده جیرده , شهرک صنعتی سفید رود , میدان سوم , ضلع جنوبی , اولین بریدگی سمت چپ